Voordelen

Nadelen

 

Traditioneel

·       Opdrachtgever kan zelf het productieproces beheersen

·            Bestek vaak onvolledig

·            Altijd meerwerk, waardoor de prijs uit de hand loopt

·            Meerdere contactpersonen

·            Onduidelijke garanties

·            Kans op uitlopen van bouwtijd

·            Prijs belangrijker dan kwaliteit

·            Langere voorbereidingstijd

·            Hogere voorbereidingkosten

·            Geen kennisinbreng bouwbedrijf

 

 

Bouwteam

·       Korte communicatielijnen

·       Prijs valt binnen budget

·       Goede prijs/kwaliteitsverhouding

·       Uitvoeringstechnieken en specifieke materiaalkennis worden in het ontwerp geïntegreerd

·       Kortere bouwtijd door goede afstemming in elke fase van het traject

·       Bij meerdere projecten van dezelfde opdrachtgever sprake van een ingewerkt team

·            Garanties worden verdeeld over meerdere partijen (onduidelijkheden)

·            Meerdere contactpersonen

·            Geen volledige uitbuiting van aanwezige kennis van projectpartners

 

Design

& Build

·       Uitvoeringstechnieken en specifieke materiaalkennis worden in het ontwerp geïntegreerd

·       Één contactpersoon (de account manager)

·       Kortere bouwtijd door korter voortraject

·       Prijs en budget staan vast (zo wordt meer- en minderwerk voorkomen)

·       Goedkoop

·       Garanties liggen bij één partij

·       Kennis van de diverse projectpartners wordt gebundeld en continu verbeterd ( leerproces uit voorgaande projecten)

·       Architect is direct bij het project betrokken

·            Aanbiedingen van verschillende partijen zijn moeilijk met elkaar te vergelijken, omdat de Design & Build aanbieding heel compleet is

·            Aanbiedingen verschillen van elkaar omdat uiteenlopende bouwmethoden worden toegepast