IJsseloord 2 als businesspark te Arnhem (projectontwikkeling)
Omschrijving:
Een langs de IJssel gelegen 65 ha. groot, zwaar vervuild terrein is omgetoverd in een prachtig groen, modern businesspark, waar met ruime parkeervoorzieningen en uitstekende bereikbaarheid, het goed werken is.
De helft van de uit te geven oppervlakte wordt bebouwd met kantoorhoudende bedrijven, de andere helft is bestemd voor productie- en logistieke ondernemingen.

Begeleiding:
» Voor het wijzigen van het bestemmingsplan
» De grondexploitatieopzet met de gemeente
» De saneringsovereenkomst met de provincie en de EFRO subsidieaanvraag
» De financiėle raamovereenkomst met de overheid
» Het stedenbouwkundig ontwerp
» Het waterhuishoudingplan
» De infrastructurele voorzieningen
» Het landschapsplan
» De ict voorzieningen
» Het beeldkwaliteitplan en de bewaking daarvan
» De opzet van de algemene voorwaarden voor de gronduitgiften
» De vaststelling en hantering van de welstandsprocedure
» Het vervoermanagement plan
» De opzet van parkmanagement
» De marketing
» De businessplannen en opzet van de overall-planning
» Het straatmeubilairontwerp
» De bewaking van het verkoopplan
» De totale acquisitie
» Het voortdurend overleggen met overheden