Woning in Wijk-C te Utrecht (onderhoud)
Omschrijving:
Het zwaar verwaarloosde pand valt onder de gemeentelijke monumentenlijst. De zeer hoge kosten die bij restauratie gemoeid zijn, zouden alleen op te brengen zijn indien het pand verbouwd mag worden tot appartementengebouw.

Begeleiding:
» Opnemen van de bouwkundige staat
» Het globaal begroten van kosten en opbrengsten
» Het voeren van besprekingen namens eigenaar met de gemeente Utrecht,    Dienst Stads Ontwikkeling, over het eisenpakket en financiėle haalbaarheid in    het kader van de Monumenten verordening
» Het overleggen met het betrokken architectenbureau
» Overleg voeren over de monumenten- en bouwvergunning met betrokken    partijen.