Leersumsestraatweg te Doorn (herontwikkeling)
Omschrijving:
Voor grotere percelen, tot enkele hectaren, met vrijstaande woningen of gebouwen en met een vigerende woonbestemming, zijn enkele percelen langs de Leersumsestraatweg een aansprekend voorbeeld.
De kans dat dergelijke percelen voor een rele prijs verkocht kunnen worden, was en blijft uiterst klein. Indien er bij bestemmingswijziging bijvoorbeeld zorginstellingen gerealiseerd mogen worden is zo'n herontwikkeling voor vele partijen een aantrekkelijk alternatief.

Begeleiding:
Onderzoek naar structuur- en bestemmingsplannen
Inventarisatie beleidsvoornemens bij Provincie en Gemeente
Inschatting en beoordeling van vragen in de markt naar    vestigingsmogelijkheden
Overleg met marktpartijen: makelaars en facilitaire instanties
Sonderen van gemeentelijke voornemens en mogelijkheden op middenlange    termijn
Terugkoppelen onderzoeksgegeven naar betrokkenen.