De Arnhemse Linie (gebiedsontwikkeling)
Omschrijving:
Ruim 1.000 bezwaren werden ingediend bij het gemeentelijk voornemen het bestemmingsplan voor het 'Buitengebied Arnhem -Noord 'vast te stellen. Een aantal betrokkenen richtten een kerngroep op, om voor het gebied, ca ÚÚn derde van het totale gebied van Arnhem, een samenhangend ontwikkelingsmodel op te stellen. De resultaten zijn na veel studie en overleg en gebaseerd op een groot maatschappelijk draagvlak, verwoord in: De Arnhemse Linie Deze, ook financieel, onderbouwde visie, mag dienen als beleidskapstok voor een verantwoorde ontwikkeling.

Begeleiding:
Lid van de kerngroep en mede initiatiefnemer
Overleg voeren met gemeente, provincie en "groene" partijen en    grondeigenaren
Co÷rdinatie van ontwikkelingsbedrijven, woningbouwco÷peraties en    bewonersverenigingen
Inschakeling van financieel risicodragende partijen