Bouwcontracten Bouwteam

g. Bouwteam
Stel, u bent in samenwerking met een architect reeds in het bezit van een uitgewerkt plan, dan zou u kunnen kiezen voor een bouwteam-methode. Deze methode wordt veel toegepast door mensen die beroepsmatig bij de bouw zijn betrokken. Architect, installateur, constructeur en het bouwbedrijf vormen samen het bouwteam, waarbij een ieder verantwoordelijk is voor zijn eigen aandeel in het geheel. Door alle kennis te bundelen, ontstaat er een optimaal eindproduct. Deze bouwmethode is aantrekkelijk, mits alle partijen in het bouwteam kundig en op elkaar ingespeeld zijn. Het risico dat na de bouw onduidelijkheden over verantwoordelijkheden en bijbehorende garanties ontstaan, is niet denkbeeldig.