Bouwcontracten Traditioneel

f. Traditioneel
In een traditioneel bouwproces neemt de opdrachtgever een architect in de arm, die een bestek schrijft. Een bestek is een plan waarin het complete bouwproject tot in de kleinste details is beschreven. De opdrachtgever nodigt vervolgens een aantal aannemers uit, die ieder een prijs indienen. Deze manier van werken kenmerkt zich doordat zowel de architect als de aannemer verantwoordelijk is voor het eindproduct. Dit kan tot complicaties leiden over wie er aansprakelijk is als er later een defect aan het gebouw op zou treden.
Concurrentie vindt wel plaats tussen de aannemers maar daar waar het meeste concurrentievoordeel te behalen valt, namelijk in een uitgekiend ontwerp, wordt deze mogelijkheid niet benut.