Kopen en verkopen ╗ De hypotheekakte

e. De hypotheekakte
In de meeste gevallen dient voor de financiering van de door u aangekochte onroerende zaak een recht van hypotheek gevestigd te worden. De reden is dat de financier ( de bank, een verzekeringsmaatschappij of een pensioenfonds) u niet z˛maar grote geldbedragen uitleent. De bank wil voor de te verstrekken gelden zekerheid terug hebben en dat is het recht van hypotheek.

Het recht van hypotheek houdt in het kort in dat mocht u in betalingsproblemen komen ten opzichte van de bank, de bank gerechtigd is uw onroerende zaak in het openbaar, op een veiling, te verkopen. Van de opbrengst wordt, voorzover mogelijk, uw schuld aan de bank voldaan.

Dit recht van hypotheek dient gevestigd te worden in een notariŰle akte door alle eigenaren.

De aan het recht van hypotheek verbonden geldlening.

De hypothecaire lening is er in een aantal vormen, te weten onder andere:

De lineaire hypotheek
De annu´teitenhypotheek
De aflossingsvrije hypotheek

De meest voorkomende lening is de aflossingsvrij lening waarbij de aflossing opgebouwd wordt door een levensverzekering, een spaarverzekering of door middel van beleggingen.

Iedere vorm van lening heeft zijn eigen voor- en nadelen, een goede voorlichting omtrent de voor- en nadelen voor u is dus noodzakelijk.