Leveringsvoorwaarden en disclaimer De volgende voorwaarden zijn van toepassing op:
www.adviesbureau-vastgoed.nl, en
www.vanmaarenadviesbureau.nl

*Op al onze leveringen is de DNR 2011 van toepassing.
De Nieuwe Regeling 2011, regelt de rechtsverhouding opdrachtgever-architect,
Ingenieur en adviseur.
Indien u dat wenst kunt u deze regeling op deze site raadplegen en/ of
downloaden.

*Disclaimer:
Uiteraard garanderen wij dat de grootst mogelijke zorgvuldigheid bij het
samenstellen van deze sites en alle te verstrekken informatie, in acht is en
wordt genomen.
Echter voor onjuistheden en onvolledigheden met betrekking tot de sites en de informatievoorziening, op welke grond dan ook, kunnen de sites en/of de samenstellers daarvan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gesteld.

*Privacy:
Alle gegevens die worden verzameld, zullen strikt vertrouwelijk bewaard worden en zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, of op een andere manier openbaar gemaakt worden, zonder de nadrukkelijke toestemming van de opdrachtgever. VMA houdt zich hierbij aan de Wbp ( Wet bescherming persoonsgegevens).

Downloaden:

   De Nieuwe Regeling 2011 (171kb)
   Toelichting De Nieuwe Regeling 2011 (225kb)