Kopen en verkopen De akte van levering

d. De akte van levering
Na het tekenen van de koopakte bent u echter nog geen eigenaar van de onroerende zaak. Om eigenaar te worden dient u bij de notaris een akte van levering te ondertekenen. Door ondertekening van deze akte vindt de feitelijke levering van verkoper naar koper plaats. Om de levering compleet te maken zal de notaris nadat de ondertekening van de leveringsakte heeft plaatsgevonden uw akte aanbieden voor inschrijving bij het kadaster. Het kadaster registreert onder andere elke overgang van een onroerende zaak zodat u nadat de stukken zijn ingeschreven daar te boek staat als eigenaar. Overigens is het kadaster een openbaar register, dat betekent dat eenieder kan zien dat u de eigenaar bent.

Op het moment van ondertekenen van de leveringsakte dient u ook de financiering in orde te hebben. Meestal dient hiervoor een recht van hypotheek gevestigd te worden. Voor de vestiging van dit recht van hypotheek dient u een hypotheekakte bij de notaris te ondertekenen.