Kopen en verkopen Koopovereenkomst

c. Koopovereenkomst
Na overeenstemming tussen beide partijen over de belangrijkste punten dient er een koopakte opgemaakt te worden.

De koopakte is de akte waarin de verkoper en de koper de afspraken die ze gemaakt hebben met betrekking tot de koop en verkoop van een onroerende zaak ( bijvoorbeeld een woning) schriftelijk vastleggen. De koopakte wordt ook wel genoemd "voorlopige koopovereenkomst", het woord voorlopig wordt in de praktijk geregeld te ruim uitgelegd, het voorlopig slaat alleen op de ontbindende voorwaarden zoals opgenomen in de koopakte. Het woord voorlopig betekent dus niet dat u zomaar weer van de koop af kunt, ofwel het contract zou kunnen ontbinden. U kunt de koop alleen ontbinden op grond van de ontbindende voorwaarden opgenomen in de koopakte (voorzover ze zijn opgenomen). Voorbeelden van geregeld gebruikte ontbindende voorwaarden zijn:

De voorwaarde waarbij de koper de overeenkomst kan ontbinden indien een passende    financiering niet mogelijk blijkt;
De voorwaarde waarbij ontbinding mogelijk is op grond van andere redenen welke vooraf    overeen gekomen zijn;

De koper en of de verkoper worden in deze fase vaak begeleid door een makelaar en deze zal in de meeste gevallen zorg dragen voor het opstellen van de koopakte. Ook kunt u bij de notaris terecht voor het opstellen van de koopakte indien u geen makelaar in de hand heeft genomen.

Nadat de koopovereenkomst is getekend door beide partijen dient het volgende te gebeuren:

U, of in de meeste gevallen de makelaar, stuurt de koopakte naar de notaris;
U dient zorg te dragen voor financiering

Op het moment dat de notaris de koopakte ontvangt zal hij overgaan tot het opstellen van de akte van levering en indien u een hypotheek afsluit, eveneens tot het opstellen van de hypotheekakte.