Kopen en verkopen » Bouwkundige keuring

b. Bouwkundige keuring
Een taxatierapport geeft alleen een globale beoordeling van de onderhoudsstaat van het object. Wanneer nader bouwkundig onderzoek gewenst is, wordt een bouwtechnische keuring uitgevoerd en de resultaten verwoord in een gedegen keuringsrapport.
Zo'n rapport geeft een betrouwbaar beeld van eventuele gebreken, achterstallig onderhoud en herstelkosten. Zowel de directe kosten als de eventueel te verwachten kosten op termijn.

Een perfect middel om de onderhandelingen over de vraagprijs te onderbouwen.

Zo kunnen de financiėle gevolgen van de keuring als ontbindende voorwaarden in de "voorlopige" koopovereenkomst worden opgenomen.

VMA werkt ook hier altijd samen met bevoegde bedrijven/personen.