Kopen en verkopen Taxatierapport

a. Taxatierapport
De taxatie is een objectieve waardebepaling van onroerend goed. De
doelstelling van het taxatierapport is het bieden van beter inzicht in de kwaliteit
van het te taxeren object als zekerheid stelling bij financiering of t.b.v. het
nemen van een aankoop- of verkoopbeslissing, aanslag successierechten,
echtscheiding, splitsing van onroerend goed, WOZ contrataxatie, enz.
Een geldverstrekker hanteert in principe zijn eigen eisen t.a.v. het
taxatierapport. Wel is gezamenlijk afgesproken aan welke kwaliteitseisen een
taxateur en het taxatierapport moeten voldoen. Er zijn twee erkende registers
nl. VastgoedCert en het SCVM.
VMA werkt altijd samen met een taxateur die is ingeschreven in
VastgoedCert, afdeling Wonen en MKB, RMT (register makelaar - taxateur)
dan is vakbekwaamheid zeker.